Trang chủ >> Thông tin chung >> Thủ tục Visa Mỹ

Hồ sơ cá nhân Hộ chiếu gốc còn giá trị sử dụng trên 6 tháng, 02 hình 4x6 (phông nền trắng)

    - Hộ khẩu thường trú hoặc KT3 (photo nguyên cuốn, sao y bản chính)
    - Chứng Minh Nhân Dân
    - Giấy đăng ký kết hôn (nếu có), giấy khai sinh (photo, sao y bản chính)
Hồ sơ công việc
Khách hàng là chủ doanh nghiệp Khách hàng làm việc hợp đồng

  1.      Giấy phép kinh doanh. Giấy đăng ký thuế

  2.      Biên lai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm gẩn nhất (photo, sao y bản chính)

  1.      Hợp đồng lao động.

  2.      Xác nhận mức lương (3 tháng gần nhất).

  3.      Đơn xin nghỉ phép

  4.      Sổ BHXH, bảo hiểm y tế ( bản sao có đóng dấu treo cty)
Chứng minh
tài chính
    - Sổ tiết kiệm tối thiểu 5.000USD, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng.
    - Giấy tờ sở hữu nhà đất, Hợp đồng cho thuê nhà (nếu có cho thuê nhà).
    - Giấy chứng nhận sở hữu các tài sản khác nếu có như: xe hơi, cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu…
      - Thư mời của tổ chức/công ty từ Canada nêu rõ mục đích chuyến đi và ai là người chịu trách nhiệm về chi phí chuyến đi cho người xin visa
    - Chứng minh mối quan hệ giữa 02 công ty
    - Sao kê tài khoản ngân hang công ty ( mộc ngân hang hoặc mộc công ty)